Výpis kurzov na mieru EduCity

Manažérske kurzy

Situace z praxe: Dostávají se manažeři do složitých situací kvůli opomenutí základních pravidel obchodního vztahu? Stíhají manažeři sledovat změny v…
Situace z praxe: Neustále ve vzduchu visí napětí? Každá maličkost je "spouštěčem" bouřivých reakcí? Cítí se pracovníci unaveni a vyčerpáni? Návrh řešení: …
Situace z praxe: Jsou personální rozhovory pouze formální záležitostí? Výsledky rozhovorů jsou stejné a nevedou ke zlepšení? Získat pracovníky pro změny…
Situace z praxe: Sdělíte pracovníkům důležité informace a každý je pochopí po svém? Získat názor od ostatních je velmi složité? Zjistit, kdo "co" říkal a…
Situace z praxe: Společnost má problémy v oblasti vnitřní komunikace a organizace procesů. V rámci snahy o změnu tohoto stavu došlo k dílčím změnám na…
Situace z praxe: Umí manažeři připravit a vést výběr pracovníků? Je rozvoj pracovníků propojen s praxí? Jsou ze vzdělávání a rozvoje jasné výstupy? O…
Situace z praxe: Vědí všichni pracovníci, jak se podílejí na úspěchu firmy a kam firma směřuje? Projevuje se někdy v práci mírný chaos? Umí lidé…
Situace z praxe: Musí management firmy analyzovat mnoho změn, ke kterým došlo na trhu, v technologiích a celé společnosti? Je nutné zajistit zásadní…
Situace z praxe: Ve firmě je neustálý shon. Všichni manažeři a jejich zástupci pracují naplno. Přesto čas od času nejsou splněny důležité úkoly. Tato…
Situace z praxe: Začíná pravidelná porada. Většina účastníků přichází na poslední chvíli. Mají něco veledůležitého na vyřizování. Ostatní, kteří…
Situace z praxe: Jsou pracovníci firmy vysoce kvalifikovaní a zkušení odborníci, kteří spolu bohužel neumí spolupracovat? Práci v týmu berou jako…
Situace z praxe: Zaběhlý styl vedení pracovníků již zjevně nestačí? Je nutné přistoupit k novému stylu vedení, který by zásadně změnil přístup všech…
Situace z praxe: Jsou Vaši vedoucí pracovníci neustále zavaleni operativní činností? Dělají většinu úkolů raději sami? Kdy s delegováním začít? O čem se…
Situace z praxe: Jaké styly vedení lidí jsou výhodné pro jednotlivé situace? Je lepší direktivita nebo podpora? V čem spočívá úspěšnost vedení lidí? Co…
Situace z praxe: Mají Vaši pracovníci k dispozici nejmodernější prostředky, ale přesto nepodávají odpovídající výkon? Je důležitá pochvala a trest…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Marketingové kurzy

Situace z praxe: Podnikatelský subjekt stojí před otázkou jak zjistit, co očekávají zákazníci, jaké je jejich vnímání výrobku, jejich spokojenost, jak…
Situace z praxe: Společnost prodává své výrobky na tuzemském a zahraničním trhu, což však není podmínkou. Konkurence společnosti neustále narůstá, a to…
Situace z praxe: Společnost má vybudovanou vlastní prodejní strukturu, která je složena z několika obchodních míst. Na těchto místech a na centrále…
Situace z praxe: Firma, kde pracují vynikající odborníci, se opakovaně potýká s problémy mezilidských vztahů, časté fluktuace a získávání nebo udržení…
Situace z praxe: Obchodníci dobře zvládají svoji práci. Přes všechny úspěchy cítí ještě možnosti ke zlepšení. Často se objevují úvahy o tom, že pokud…
Situace z praxe: Obchodní firma je vcelku úspěšná. Má zavedené služby a obchodníci jsou velice zdatní. Daří se jim získávat nové zákazníky. Bohužel…
Situace z praxe: Firma hledá nové způsoby prodeje svých kvalitních výrobků. V prodejním plánu obchodního oddělení je na letošní rok zařazen veletrh…
Situace z praxe: V dnešní době komunikačních technologií je bráno používání telefonu jako něco samozřejmého. Ve firmě má telefon každý a většina…
Situace z praxe: Všechny reklamace a stížnosti směřují ve společnosti k jedné osobě?Obchodníci i vedoucí pracovníci na tuto skutečnost spoléhají? …
Situace z praxe: Už to vypadá, že je zákazník rozmyšlen výrobek koupit?Obchodník tedy vyčkává? Zákazníkovi se už výrobek tolik nelíbí? Co se tedy…
Situace z praxe: Obchodníci jsou na dobré úrovni, umí zákazníkovi služby a výrobky dobře nabídnout a vysvětlit výhody?Nejhorší, co obchodníky může…
Situace z praxe: Obchodníci jsou velice zdatní a do detailu rozumí všem technickým stránkám výrobku? Jsou výrobky, které prodávají, nejkvalitnější…
Situace z praxe: Stává se z obchodního jednání monolog? Obchodník nemá schopnost ani ochotu klientovi naslouchat? Klient nemá dostatek prostoru k tomu…
Situace z praxe: Obraty firmy již velmi dlouho stagnují? Oslovit nového potencionálního zákazníka dělá obchodníkům velké problémy? Vymlouvají se na to…
Situace z praxe: Obchodní jednání většinou končí na mrtvém bodě? Ve složitých okamžicích se pracovníci chovají intuitivně, často jim unikají stěžejní…
Situace z praxe: Zákazník si pořídil méně kvalitní a přesto dražší výrobek přímého konkurenta? Konkurenční boj zesiluje a je stále obtížnější se u…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Právo a legislatíva

Situace z praxe: Firma potřebuje pro svůj rozvoj a růst nové zaměstnance. Hledáte je na inzerát. Životopisy uchazečů jsou sice pěkně napsány, ale…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Outdoor a indoor

Program - průběh Účastníci jsou osobou instruktora přesně instruováni o aktivitě. V aktivitě je dán důraz na otevřenou komunikaci, pojmenovávání…
Prolomení ledů - Ice breakers Cílová skupina: pracovní týmy, spolupracující oddělení, firmy jako celek Aktivity: možnost venkovních i vnitřních aktivit…
Praktické dovednosti v oblasti týmové spolupráce a jednotlivých vývojových fází tvorby funkčního týmu Aplikovatelnost praktických zkušeností do praxe…
Prostředí: motivující přírodní a prostorové podmínky kurzu (Outdoor, Indoor) Účastník: vytržení z pracovního stereotypu, motivace kurzu, obavy, očekávání…
Řešení složitých momentů v pracovním kolektivu: Situace nově tvořených pracovních týmů Nově tvořená strategie firmy, nové vedení firmy Problematické…
Podstata úspěšnosti outdoorového tréninku: Programy jsou založeny na učení zážitkem. Účastníci jsou stavěni před různě složité zadání, prožívají…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Ostatné kurzy

Základní stručná osnova kurzu Rozsah kurzu jako celku i jednotlivých subkapitol je možno upravit prohloubením, zkrácením i vypuštěním podle potřeb a…


Kontaktovať firmu - AZ-DIALOG s.r.o.

Váš e-mail:
Vaša otázka:
Z dôvodu kontroly proti spamu odpovedzte, prosím, na túto otázku koľko je tri a deväť ? Súčet zapíšte číslicami.
*Objednávka kurzu či žiadosť o viac informácií je zaslaná priamo dodávateľovi vzdelávania. Ceny kurzov bez zliav na EduCity sú rovnaké ako u dodávateľov. Uplatnenie zliav pri LAST MINUTE a Akciových kurzoch iba pri objednaní cez EduCity.