Výpis kurzov na mieru EduCity

Manažérske kurzy

Povieme si, ako budú vyzerať virtuálne AC/DC a aká bude ich rola. Zameriame sa na to, ako designovať AC/DC dnes, ako si napísať modelovú situáciu a…
Získate skúsenosti, ktoré vám pomôžu nie len riešiť problémy, ale súčasne vám ponúknu aj zmenu pohľadu na daný problém a jeho riešenie.
V kurze predstavíme štyri svety zákazníckej orientácie. Účastníci si osvoja zákaznícku orientáciu nie len ako vľúdnosť k zákazníkovi, ale aj omnoho…
Účastníci budú v kurze zoznámení so všetkými osvedčenými modelmi a dozvedia sa, že je efektívnejšie vytvoriť si vlastný kompetenčný model, ktorý bude…
Na kurze sa dozviete, čo všetko spätná väzba je. Predovšetkým sa však budeme sústrediť na ich efektívne využitie.
Koučing nás učí rozlišovať rôzne štýly vedenia a uplatňovať ich podľa situácie, naučiť sa vyvažovať cieľ a vzťah, vedieť používať tlak i ťah, používať…
Získajte spätnú väzbu a tak tiež možnosť prihliadnuť na komunikáciu z trochu iného uhľa. Nie len z pohľadu našej vlastnej komunikácie, ale i z…
Ťažšou časťou bude tvorba a nácvik vlastnej prezentácie s cieľom zaujať poslucháčov, vtiahnuť ich do nej, získať ich na svoju stranu a zvládať ťažšie…
V kurze sa budeme zaoberať ako prípravou a vytváraním výberového rozhovoru, tak aj jeho realizáciou a vyhodnotením od rôznych typov výberových…
Kurz zoznámi poslucháčov, predovšetkým neekonómov, so základmi ekonómie všedného dňa.
V kurze sa zameriavame na efektívnu realizáciu štandardizovaných kurzov i na to, ako si kurz „vyskladať", aby bol dynamický, atraktívny a zároveň…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Komunikačné a prezentačné schopnosti

Na kurze sa dozviete, čo všetko spätná väzba je. Predovšetkým sa však budeme sústrediť na ich efektívne využitie.
Získajte spätnú väzbu a tak tiež možnosť prihliadnuť na komunikáciu z trochu iného uhľa. Nie len z pohľadu našej vlastnej komunikácie, ale i z…
Ťažšou časťou bude tvorba a nácvik vlastnej prezentácie s cieľom zaujať poslucháčov, vtiahnuť ich do nej, získať ich na svoju stranu a zvládať ťažšie…
V kurze sa zameriavame na efektívnu realizáciu štandardizovaných kurzov i na to, ako si kurz „vyskladať", aby bol dynamický, atraktívny a zároveň…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Obchodné schopnosti

V kurze predstavíme štyri svety zákazníckej orientácie. Účastníci si osvoja zákaznícku orientáciu nie len ako vľúdnosť k zákazníkovi, ale aj omnoho…
Na kurze sa dozviete, čo všetko spätná väzba je. Predovšetkým sa však budeme sústrediť na ich efektívne využitie.

Výpis kurzov na mieru EduCity

Personalistika a osobnostný rozvoj

Kurz je zameraný na to, ako zaviesť a prevádzať 360° spätnú väzbu v organizácii. Odpovie na otázku, kedy 360° spätnú väzbu radšej nerealizovať, a…
Povieme si, ako budú vyzerať virtuálne AC/DC a aká bude ich rola. Zameriame sa na to, ako designovať AC/DC dnes, ako si napísať modelovú situáciu a…
Získate skúsenosti, ktoré vám pomôžu nie len riešiť problémy, ale súčasne vám ponúknu aj zmenu pohľadu na daný problém a jeho riešenie.
V kurze predstavíme štyri svety zákazníckej orientácie. Účastníci si osvoja zákaznícku orientáciu nie len ako vľúdnosť k zákazníkovi, ale aj omnoho…
Účastníci budú v kurze zoznámení so všetkými osvedčenými modelmi a dozvedia sa, že je efektívnejšie vytvoriť si vlastný kompetenčný model, ktorý bude…
Na kurze sa dozviete, čo všetko spätná väzba je. Predovšetkým sa však budeme sústrediť na ich efektívne využitie.
Koučing nás učí rozlišovať rôzne štýly vedenia a uplatňovať ich podľa situácie, naučiť sa vyvažovať cieľ a vzťah, vedieť používať tlak i ťah, používať…
Získajte spätnú väzbu a tak tiež možnosť prihliadnuť na komunikáciu z trochu iného uhľa. Nie len z pohľadu našej vlastnej komunikácie, ale i z…
Ťažšou časťou bude tvorba a nácvik vlastnej prezentácie s cieľom zaujať poslucháčov, vtiahnuť ich do nej, získať ich na svoju stranu a zvládať ťažšie…
V kurze sa budeme zaoberať ako prípravou a vytváraním výberového rozhovoru, tak aj jeho realizáciou a vyhodnotením od rôznych typov výberových…
Kurz zoznámi poslucháčov, predovšetkým neekonómov, so základmi ekonómie všedného dňa.
V kurze sa zameriavame na efektívnu realizáciu štandardizovaných kurzov i na to, ako si kurz „vyskladať", aby bol dynamický, atraktívny a zároveň…

Výpis kurzov na mieru EduCity

Marketingové kurzy

Získate skúsenosti, ktoré vám pomôžu nie len riešiť problémy, ale súčasne vám ponúknu aj zmenu pohľadu na daný problém a jeho riešenie.

Výpis kurzov na mieru EduCity

Outdoor a indoor

V kurze sa zameriavame na efektívnu realizáciu štandardizovaných kurzov i na to, ako si kurz „vyskladať", aby bol dynamický, atraktívny a zároveň…


Kontaktovať firmu - Agentúra Motiv P, s.r.o.

Váš e-mail:
Vaša otázka:
Z dôvodu kontroly proti spamu odpovedzte, prosím, na túto otázku koľko je šesť a tri ? Súčet zapíšte číslicami.
*Objednávka kurzu či žiadosť o viac informácií je zaslaná priamo dodávateľovi vzdelávania. Ceny kurzov bez zliav na EduCity sú rovnaké ako u dodávateľov. Uplatnenie zliav pri LAST MINUTE a Akciových kurzoch iba pri objednaní cez EduCity.