Leadership akademie pro talenty - Koučováním k maximálním výkonům

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na mieru

 • ID akcie:
  2028578

Popis kurzu na mieru Leadership akademie pro talenty - Koučováním k maximálním výkonům

Tento workshop se soustředí na vývoj dovedností, které pomohou účastníkům vytvářet konstruktivní pracovní vztahy, které vedou k větší angažovanosti, k zdokonalení výkonu a k celkové pozitivní změně pro organizaci. 

Během dvoudenního semináře účastníci pracují na množství individuálních i skupinových činností, diskutují s ve dvojici s partnerem či s celou skupinou, plní různé úlohy.

 

Modul 1: Principy a kvality opravdového leadershipu

Nové úkoly podnikatelského prostředí kladou stále větší tlak na lídry v 21. století. Dnes více než kdykoli předtím potřebuje každý hluboké porozumění základům vedení lidí a pomoc s „ušitím těchto základů na míru“ jeho pozici tak, aby:

 • získal důvěryhodnost a stal se spolehlivým rádcem.
 • vytvořil a udržoval širokou síť efektivních vztahů.
 • udržoval pracovní pozitivní prostředí (i za cenu požadavku dnešní společnosti „získat co nejvíce za co nejméně“).
 • uměl tlumit emoční a vysoce vypjaté situace.

 

Na konci modulu budou účastníci schopni:

 • Vysvětlit, jak současné problémy byznysu ovlivňují jejich organizace a jejich schopnost dosáhnout výsledků.
 • Diskutovat o základních zásadách leadershipu a jak tyto zásady pomáhají lídrům rozvíjet vzájemně efektivní pracovní vztahy.
 • Zapojit základní zásady do každodenního pracovního chování.
 • Přednostně uplatnit základní zásady při směřování problémů tak, aby vedly k optimalizaci výsledků jak jejich vlastní činnosti, tak i celé organizace.

 

Modul 2: Poskytování konstruktivní zpětné vazby

Jednotliví zaměstnanci potřebují vědět, jak je hodnocena jejich práce a proto je důležitá pravidelná zpětná vazba od jejich nadřízených. Zajištění konstruktivní zpětné vazby pomáhá nejen při řešení problémů, ale pomáhá také jako prevence vzniku potenciálních problémů tak, aby nepřerostly určitou mez a nezačaly negativně ovlivňovat dění na pracovišti i v celé organizaci.

Úkolem tohoto modulu je naučit účastníky jak poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu tak, aby se rozvíjela otevřenost a vzájemná důvěra a respekt    a to vše přispívalo k řešení problémů a k poučení.

 

 Na konci modulu budou účastníci schopni:

 • Vymezit a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Identifikovat příležitosti k poskytnutí konstruktivní zpětné vazby v jejich pracovním prostředí.
 • Rozpoznat výhody i nevýhody poskytování konstruktivní zpětné vazby.
 • Hodnotit současnou úroveň efektivnosti při poskytování konstruktivní zpětné vazby.
 • Přednést klíčové činnosti pro vytvoření konstruktivní zpětné vazby ostatním.
 • Vést cílevědomou konverzaci ohledně zpětné vazby tak, aby její výsledek vedl k zlepšení výkonu.

 

Modul 3: Rozvíjení druhých

Jednotliví pracovníci se denně setkávají s obtížemi při plnění úkolů - spolupráce s jejich nadřízenými by jim měla pomoci tyto obtíže překonat. Někdy je nejlepší pomocí vedoucího to, že ujistí zaměstnance, že jsou schopni sami rozhodovat a samostatně řešit práci. Když zaměstnanec cítí důvěru v něj vloženou, je schopen dělat svou práci lépe.

Úkolem tohoto modulu je vybavit účastníky dovednostmi, které jim pomohou rozvíjet ostatní a tím rozšiřovat jejich schopnosti tak, aby měli sebedůvěru, nebáli se nových podmínek a pracovali samostatněji.

 

Na konci modulu budou účastníci schopni:

 • Definovat úlohu lídra pro rozvoj druhých.
 • Vysvětlit, jak z rozvoje ostatních může prosperovat každý - ten, kdo se rozvíjí, jeho nadřízení a celá organizace.
 • Rozpoznat potíže při rozvoji druhých.
 • Identifikovat příležitosti k rozvoji dovedností a schopností druhých.
 • Přednést klíčové činnosti rozvoje druhých.
 • Použít množství technik naslouchání a kladení otázek, které pomáhají druhým, aby se cítili jisti se svým vlastním rozhodnutím.
 • Vést cílevědomou konverzaci, která vede k profesionálnímu rozvoji a růstu.

 

Modul 4: Vyjádření uznání

Z dlouhodobého hlediska jsou výborný servis a produktivita odplaceny zvýšením loajálnosti zákazníků a úspěchem organizace. Ovšem z krátkodobého hlediska si lidé přejí slyšet od ostatních, že něco udělali skvěle. Uznáním a pozitivním podporováním mohou lídři povzbuzovat a posilovat jednotlivé zaměstnance.

Tento modul pomáhá lídrům naučit se, jak ocenit úspěchy a jak inspirovat k tomu, aby práce byla odvedena výborně a dosáhlo se požadovaných výsledků.

 

Na konci modulu budou účastníci schopni:

 • Popsat vliv uznání druhých na individuální úspěch i na úspěch organizace.
 • Přednést klíčové činnosti uznání.
 • Určit jaký typ uznání je nejvhodnější pro konkrétního zaměstnance.
 • Vyjádřit uznání s cílem podpořit a udržet výborné provedení.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace