Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na mieru

  • ID akcie:
    460346

Popis kurzu na mieru Oracle Database 10g: SQL Tuning Workshop

Co se naučíte

Tento kurz je určen zkušeným vývojářům SQL aplikací a administrátorům databází Oracle8i, Oracle 9i a Oracle 10g.Účastníci kurzu si osvojí nezbytné znalosti a dovednosti nutné k efektivnímu ladění příkazů jazyka SQL proti databázi Oracle.
Posluchači se seznámí s metodologií ladění, která zahrnuje metody založené na předvídání, stejně jako metody založené na reakci na nežádoucí situace. Studenti se dozví o nových automatizovaných prostředcích ladění dostupných ve verzi Oracle 10g. Studenti získají důkladný přehled o základních konceptech optimalizátoru Oracle a procvičí si získané znalosti v připravených cvičeních. Studenti se naučí používat Oracle diagnostické nástroje a další vybavení, jako jsou komponenty automatického ladění SQL, EXPLAIN, SQL Trace a TKPROF, SQL*Plus AUTOTRACE. Naučí se také ovlivňovat chování optimalizátoru změnou fyzického schématu uložení dat a přepisováním SQL příkazu s využitím alternativních syntaktických konstruktů.


Předpoklady
Oracle Database 10g: Introduction to SQL


Cíle kurzu

Zpracování příkazů SQL
Automatické ladění
Používání diagnostických nástrojů pro sběr informací o průběhu zpracování SQL příkazu
Ovlivňování chování a rozhodnutí optimalizátoru


Témata kurzu

Architektura databáze
Architektura databázového systému Oracle
Fáze zpracování příkazu SQL
Prostředky minimalizace parsování
Vliv vazebních proměnných SQL příkazu

Dodržování metodologie ladění
Popis příčin výkonových problémů
Rozpoznání výkonových problémů
užití metodologie ladění

Výkonové aspekty navrhované aplikace
Oracle metodologie
Výkonová škálovatelnost
Architektura systému
Zásady návrhu aplikace
Zavádění nových aplikací

Uvedení optimalizátoru
Funkce optimalizátoru Oracle
Faktory, které optimalizátor zohledňuje při volbě plánu provedení příkazu (exekuční plán)
Nastavení módu optimalizátor na úrovni instance a na úrovni sezení (session)
Dynamické vzorkování

Operace optimalizátoru
Exekuční plán
Druhy spojení relačních tabulek

Zobrazení exekučního plánu
Příkaz EXPLAIN PLAN
Interpretace výsledku operace EXPLAIN
Interpretace statistik, jako výstupu funkčnosti AUTOTRACE

Sběr optimalizačních statistik
Používání balíku DBMS_STATS
Rozpoznání statistik o tabulce, o sloupci a o indexu
Histogramy

Trasování aplikace
Statspack
Aktivace funkčnosti SQL Trace
Nastavení příslušných inicializačních parametr
Zpracování dat trasovacího souboru pomocí služby TKPROF
Interpretace výstupu služby TKPROF

Odhalení nejvíce zatěžujících příkazů SQL
Použití různých metod odhalení
ADDM
Top SQL
Dynamické výkonnostní pohledy
Statspack

Automatizované ladění příkazů SQL
Módy práce optimalizátoru
Druhy analýzy pro ladění
Rádce pro ladění
Ladicí kolekce příkazu SQL
Top SQLUvedení indexů
Různé cesty přístupu k vybrané množině řádků
Index typu vyvážený vyhledávací strom (B*Tree)
Přístupové cesty založené na použití indexu
Slučování indexů

Ovlivňování optimalizátoru na úrovni příkazu
použití doporučení typu HINT
Účel a přínosy stabilizace exekučních plánů pomocí osnov

Materializované pohledy a tabulky pro dočasná data
Syntaxe příkazu CREATE MATERIALIZED VIEW
Materializovaný pohled v roli snímku dat
Materializovaný pohled jako podklad pro automatické přepisování příkazu SQL
Osvěžování obsahu datového segmentu materializovaného pohledu
Výkonové aspekty tabulek typu TEMPORARY
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace