PhDr. Peter Obdržálek, CSc., ARMSTRONG COMPETENCE CONSULTING

Rozhovor s PhDr. Peterem Obdržálkem, CSc., ředitelem ARMSTRONG COMPETENCE CONSULTING

28.1.2010 - PR článek

PhDr. Peter Obdržálek, CSc. tento rok založil a vede společnost ARMSTRONG COMPETENCE CONSULTING, která se zabývá odborným vedením a řízením komplexních projektů změny firemní identity a firemní kultury, analytickými a rozvojovými programy v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Od roku 1995 působil jako ředitel CI Consulting Group, jejíž byl spoluzakladatelem. U příležitosti jeho vystoupení na konferenci HR živě 22. září 2004, kterou jeho společnost spolupořádá, přinášíme tento rozhovor.

Vzděláváním a poradenstvím se zabývá řada společností a firem, v čem je vaše společnost Armstrong Competence Consulting specifická?

Predovšetkým prepojením strategického rozvoja organizácií s rozvojom ľudských zdrojov. Som pôvodným vzdelaním psychológ, ale od začiatku môjho pôsobenia v konzultačnej branži mám snahu ponúkať klientom hlavne projekty a riešenia zamerané na marketingový a obchodný úspech. Vnímal som komunikáciu, vedenie ľudí a formovanie vzťahov a postojov vždy ako nástroj pre realizáciu strategických zámerov organizácie. Preto sa aj spoločnosť, v ktorej som pôvodne pôsobil (CI Consulting Group), špecializovala na projekty formovania firemnej identity a kultúry. Boli to komplexné riešenia zmeny vo firmách, so silným akcentom na kvalitnú analýzu východísk a následným poradenstvom v celej škále potrieb riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Našimi klientmi sa postupne stali veľké organizácie predovšetkým vo finančnom a telekomunikačnom sektore, niektoré práve vo fáze po vstupe zahraničného kapitálu.

Nuž a špecifikom Armstrong Competence Consulting je iste skutočnosť, že je to úplne "čerstvá značka". a napriek tomu s 10 ročnými skúsenosťami. Spolu s časťou mojich spolupracovníkov z bývalej firmy chceme pod touto značkou ponúknuť ešte vyššiu kvalitu a rozsah služieb. Aj priblížením sa čo najviac praktickým, každodenným potrebám manažérov na pozíciách riadiacich ľudské zdroje, ich výber, rozvoj, motiváciu.

 

V čem spatřujete její silné stránky?

Okrem skúseností a výsledkov z minulosti je to používanie sady metodík, ktoré prepájajú analýzu s rozvojom. Vždy sa snažíme merať. Aj v tak "mäkkej oblasti" ako sú ľudské zdroje. Poskytujeme klientom ľahko zrozumiteľnú kostru pre prepojenie analýzy a rozvoja a tiež dáta, ktoré im umožnia porovnať sa s domácou i zahraničnou konkurenciou. Nosnou súčasťou našich metodík je portfólio medzinárodne používaných HR nástrojov od spoločnosti GARUDA, pre ktoré máme licenciu platnú v Českej aj Slovenskej republike.

 

Jaká je filozofie vaší společnosti?

"Developing the best" je naše firemné motto. Vieme, že každý projekt a spolupráca s klientom musí byť ponukou toho najlepšieho čo dokážeme a musí rozvíjať aj nás samotných. Aby sme mohli v ďalšom kroku ponúknuť opäť nové a ešte lepšie riešenie. Preto sa vždy snažíme pracovať tak, aby sme dostali príležitosť rozvíjať tých najlepších a spolu s nimi priniesť to najlepšie pre ich biznis.

 

Proč jste založil společnost Armstrong Competence Consulting a co je hlavním předmětem její činnosti?

Armstrong Competence Consulting bude zhodnotením skúseností, otvorením priestoru pre nové produkty a služby, garanciou vyššej kvality. v neposlednom rade pôjde o zodpovednosť vo vzťahu ku klientovi. Dôvera, ktorá v takomto vzťahu vzniká, je to najvzácnejšie, čo obe strany získavajú. a produkty? Akcent na analýzu a rozvoj Corporate Identity a Corporate Culture, zamestnanecké prieskumy, assessment, internú komunikáciu, rozvoj a tréning. Postupne stále viac pozornosti službám pre HR manažérov.

 

Armstrong Competence Consulting je nyní jedním z pořadatelů další konference z cyklu HR živě s názvem "Jak měřit úspěch", co Vás k tomu vedlo?

Jednou z najsilnejších stránok našich kompetencií je ponúknuť klientom merateľnosť vstupov a výstupov v procesoch, ktoré spolu s nimi formujeme. To platí pre firemnú kultúru, internú komunikáciu, manažérsky potenciál, tréningové potreby i výsledky rozvoja a tréningu. Preto sme ako úvodnú verejnú akciu pod novou značkou privítali možnosť usporiadať spolu s top portálom EduCity a medzinárodne pôsobiacim Garuda Research Institute konferenciu na tému merateľnosti úspechu v riadení a rozvoji ľudí. Som rád, že na konferencii vystúpia špičkoví manažéri z praxe i zakladateľ a riaditeľ Garuda Research Institute pán Havaleschka.

 

Můžete nám povědět něco o konceptu a metodice GARUDA?

Garuda je super kolekcia nástrojov, ktoré vám umožnia správať sa v oblasti riadenia a rozvoja ľudí strategicky. Je to jedinečný súbor metodík, ktoré využijete od úrovne organizačnej cez tímovú až po individuálnu. Tak na úrovni analýzy a rozvoja firemnej kultúry ako aj na úrovni definovania požiadaviek pre osobné kompetencie manažérov (ktorí kultúru a výsledky organizácie formujú), ako aj pri meraní potenciálu manažérov skutočne viesť, ako aj pri zostavovaní a rozvoji tímov, ako aj pri rozvoji manažérov a zamestnancov v iných pozíciách, atď, atď. Všetko na báze veľmi jednoducho zrozumiteľného modelu kľúčových kompetencií v troch úrovniach: "HLAVA-SRDCE-NOHY". Viac sa iste dozviete na konferencii.

 

O čem bude váš příspěvek na konferenci?

Práve o tom, ako uchopiť súbor nástrojov a cielene ho využiť pre strategický rozvoj organizácie. Ako spraviť z HR projektu chrbtovú kosť zmeny v organizácii a smerovania k úspechu. Ako merať výsledky HR procesov a kvalifikovať sa tak do rovnocennej role voči ostatným súčastiam managementu.

 

Co se za dobu vašeho působení v oboru změnilo?

Klient pochopil, že čo sa počíta je zmena na konci projektu resp. vo vyústení procesu, ktorý spolu ovplyvňujeme. Je v tomto smere náročnejší a mňa to teší.

 

Vidíte nějaké rozdíly mezi slovenským a českým řízením a rozvojem lidských zdrojů?

Zrenie na českom trhu ovplyvnili výraznejšie vstupy zahraničných firiem. Je tu väčší počet kvalifikovaných a rozhľadených HR manažérov. Rýchlejšie tu tiež rastie konkurencia poradenských a vzdelávacích firiem a jasne cítiť "vetry globalizácie".

 

Co chystáte do budoucnosti?

Stále viac využívať v prospech klientov skúsenosti z dvoch štátov hraničiacich s Moravou a otvárať sa možnostiam v rámci európskej spolupráce.

 

S jakými problémy se potýkáte?

Predovšetkým s obmedzením trvania jedného dňa na 24 hodín.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Bára Aubrechtová, bara.aubrechtova@insite.cz

 

 

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: aktuálne knižky Zecharia Sitchina ale bol to aj Karl May
Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): napríklad Lenka Filipová
Oblíbená činnost: minúty so synom
Kam byste se chtěl/a podívat: postupne skoro všade, čo najskôr späť do Mexika
Na co se těšíte: na babie leto
Čeho se bojíte: prezradiť čoho sa bojím
Váš největší pracovní úspěch: hierarchicky asi ďakovný list prezidenta republiky, inak skôr viaceré "good job" od vrcholových manažérov nadnárodných firiem
Vaše motto: bez motta je to pestrejšie
Oblíbený nápoj: víno - mám rád hľadanie pravdy, je nekonečné
Oblíbená rozhlasová stanice: Radio Twist
Oblíbené periodikum: ranné noviny ku ktorým sa dostanem večer
Oblíbený server: slovenský EduCity
Kým nebo čím byste chtěl/a být v příštím životě: čo si zaslúžim

 Ďalšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom EduCity, prosíme, kontaktujte p. Bartičku info@educity.sk alebo na tel. (+420) 731 169 890

Vytlačiť rozhovor