Ing. Lenka Rybanská, riaditeľka pre marketing a semináre zo spoločnosti Verlag Dashöfer

Špeciálne služby s najlepšou starostlivosťou o Vaše profesionálne potreby

Rozhovor s Ing. Lenkou Rybanskou, riaditeľkou pre marketing a semináre zo spoločnosti Verlag Dashöfer

28.1.2010 - PR článek

Na Slovenskom trhu odborných informácií pôsobí mnoho spoločností s ponukou pestrej palety vzdelávacích portfólií. Medzi popredných lídrov je zaradené aj odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer, ktoré svojou dvanásťročnou históriou pomáha odborníkom a profesionálom v rôznych oblastiach. Patrí do skupiny Dashöfer Holding z viac ako 5 miliónmi spokojných zákazníkov nielen v Európe ale i vo svete. S cieľom doplnenia portfólia upriamilo časť svojej pozornosti na oblasť odborného vzdelávania vo forme organizovania seminárov, školení a tréningov. Vzhľadom na aktuálnosť a potrebu neustáleho rozvíjania osobnosti a profesionálneho rastu sa oddelenie seminárov Verlag Dashöfer teší čím ďalej, tým väčšiemu záujmu verejnosti. O externej a internej organizácii sme sa rozprávali s riaditeľkou pre marketing a semináre Ing. Lenkou Rybanskou.

Prečo práve táto spoločnosť?

Pri voľbe svojho zamestnávateľa dôležitú úlohu zohrávala práve moja ambícia celoživotného vzdelávania. Hlbšou analýzou ponuky som bola milo prekvapená rôznorodosťou oblastí, ktoré sa snaží oddelenie seminárov pokryť. Od verejnej správy, cez výrobu a dopravu, účtovníctvo a dane, pracovné právo a personalistiku až po tréningy vrcholového manažmentu.

 

Akou formou sú semináre organizované?

Máme k dispozícii vlastné priestory s vysoko kvalitným technickým vybavením s kapacitou cca 15 záujemcov z titulu väčšej interaktivity s lektormi. Pri vyššom záujme spolupracujeme so spoločnosťami disponujúcimi kapacitnejšími miestnosťami. V priebehu uplynulých dvoch rokov sme zaznamenali zvýšený záujem o organizáciu "in house" seminárov.

 

Mohli by ste nám priblížiť pojem in house seminár?

Princíp spočíva v dopyte zo strany samotných spoločností, ktoré sú spokojné s organizáciou seminárov na základe doterajších pozitívnych skúseností s našimi službami. Náš manažér pre konkrétnu tematickú oblasť spolupracuje v úzkom kontakte s klientom. Cudzojazyčné slovo "in house" znamená v preklade "návšteva domu" samotného klienta za účelom vzdelávania zamestnancov. Pri spätnej väzbe od spokojných zákazníkov vieme, že našou hlavnou konkurenčnou výhodou je "in house semináre šijeme na mieru". Nezabúdame však pri tomto tvorivom procese zohrávajú dôležitú úlohu renomovaní lektori so skúsenosťami z praxe.

 

Na akej báze je založená spolupráca s vyššie spomínanými lektormi?

Sprostredkujeme informácie od odborníkov z ministerstiev SR, daňových úradov či audítorských spoločností. Sme radi, že spokojnosť so samotnou činnosťou majú i prednášajúci, ktorí sú zároveň autormi mnohých našich príručiek. V rámci získavania nových inšpirácií a podnetných tém venujú mnoho svojho času diskusii s účastníkmi seminárov. Častokrát sa nám stáva, že mnohí záujemcovia sa vracajú práve vďaka zvučnosti mien lektorov s vedomím, že budú zodpovedané ich otázky.

 

Ako získavate nových klientov?

Gro nášho sloganu "Špeciálne služby s najlepšou starostlivosťou o Vaše profesionálne potreby" vyjadruje náš cieľ.

 

 

Tento rozhovor bol pripravený v spolupráci s firmou:

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.Ďalšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom EduCity, prosíme, kontaktujte p. Bartičku info@educity.sk alebo na tel. (+420) 731 169 890

Vytlačiť rozhovor