Tomáš Török

Direct method for English - Nová metóda na českom a slovenskom trhu

Rozhovor s Tomášom Törökom, CEO spoločnosti EMPIRE

1.9.2010 - Doporučujeme

Tomáš Török (narodený 20.4.1980) od skončenia vysokej školy (Ekonomická Univerzita Bratislava) pôsobil v reklamnej agentúre (najprv FCB Bratislava, potom Mayer/McCann-Erickson Bratislava) ako Account manager. V roku 2005 bol spoluzakladateľom spoločnosti EMPIRE, kde dodnes pôsobí ako CEO. „K voľbe oboru ma viedla možnosť vybudovania sieťovej jazykovej školy so špecifickou metódou výučby, ktorá je omnoho efektívnejšia ako tradičné metódy – teda možnosť ponúknuť klientom niečo nové a lepšie,“ uvádza Tomáš Török.

Jazyková škola EMPIRE sa špecializuje na výučbu angličtiny. Čím ďalším je špecifická?

Odlišná je najmä prístupom ku klientovi a kvalitou. U nás klient neplatí za „prenájom lektora na hodinu“, ale komplexný servis: úvodná komunikácia, nastavenie vhodného programu, priebežná starostlivosť, výstupné testovanie. Počas celej výučby sa o každého klienta stará metodik pobočky, prispôsobuje výučbu skupine, pripravuje rôzne revízie preberanej látky atď. Okrem toho má klient vždy svoju komunikačnú osobu (nie lektora ale manažéra starostlivosti), ktorý rieši všetky požiadavky. Jednoducho, je to komplexný systém, ktorý funguje a vďaka ktorému dosahujú naši klienti výraznejší a rýchlejší progres v angličtine.

Predstavte nám bližšie metódu výučby Direct method for English.

Praktická výučba. Na hodinách sa simuluje anglicky hovoriace prostredie (90% sa rozpráva po anglicky), aby bol študent neustále „in“. Direct method (teda priama metóda) je založená na riadenej konverzácii. Lektor systémom otázok a odpovedí komunikuje so študentmi, následne študenti medzi sebou. Lektor udržuje určité tempo hodiny, aby sa študent 100%-ne sústredil na angličtinu. V princípe sa študent učí jazyk prirodzenou cestou ako malé dieťa – najprv počúva, potom opakuje a rozpráva, potom sa učí písať a čítať. Celkovo sa dosahujú vysoko nadpriemerné výsledky. Aj preto je dnes metóda rozšírená vo viac ako 15 krajinách na celom svete, pričom EMPIRE vlastní licenciu na český a slovenský trh. Za prvý rok sa nám podarilo vytvoriť sieť až 20-tich partnerských škôl v SR a ČR, čiže záujemcovia sa môžu učiť touto metódou už vo vícerých mestách.

Ako je to s výučbou gramatiky vrámci tejto metódy?

Gramatika je súčasťou celého procesu – človek sa ju učí priamo v praxi, tým že ju používa. Je vysvetľovaná jednoducho a na praktických príkladoch, ktoré sa potom priamo v komunikácii precvičujú.

Je táto metóda určená aj pre začiatočníkov, alebo si už vyžaduje určitú úroveň znalosti jazyka?

Metóda je vhodná pre všetkých, no najmä pre začiatočníkov. Tí vďaka nej veľmi rýchlo začínajú rozumieť a následne rozprávať.

Nie je tempo výučby nevhodné napríklad pre starších študentov?

Metóda má svoju rýchlosť a dynamiku a záleží najmä od typu človeka, nie na jeho veku. Keďže naši metodici dokážu rýchlosť ovplyvňovať, pri starších ľuďoch dokážeme správne využiť prednosti metódy (riadená konverzácia) a eliminovať prípadných „strašiakov“ ako je prílišná rýchlosť preberania látky.

Je pravda, že sa lektori vrámci hodín striedajú?

Áno, je to metodické pravidlo. Má odporúčací charakter, protože je to náročné na logistiku, no naša škola ho uplatňuje. Dôvod je najmä ten, že simulujeme anglické prostredie – teda študent si musí zvyknúť na viacero prízvukov, hlasov, intonáciu – presne tak ako keď je v zahraničí.

Aké kritéria musia spĺňať lektori vašich kurzov?

Veľmi prísne. Priemerne u nás uspeje 1 z 30 lektorov. Lektor musí byť dynamický, schopný zaujať, dodržiavať štruktúru hodiny, mať pedagogické nadanie a špičkovú angličtinu. Iba vtedy má každá hodina tú správnu „šťavu“ a efekt. Pred nástupom na rozvrh prechádzajú lektori 3-4 týždňovým interným tréningom. Osobne nepoznám jazykovku, kde je taký dlhý proces výberu a tréningu.

Jako vyzerajú materiály k výučbe?

Materiály sú licencované, celá metóda má systém materiálov rozdelený nasledovne:

Materiál na hodine – študentská učebnica.

Materiál do auta – CD s nahrávkami hodín.

Materiál na doma – online vzdelávacia zóna.

Opäť platí, že sa snažíme študentom dať čo najviac interakcie s jazykom aj mimo hodín. CD využívajú študenti najmä pri cestovaní, sú tam nahraté lekcie native-speakerom. Online zóna sa teší obrovskému úspechu, pretože si tam študenti precvičujú gramatiku, slovnú zásobu a diktáty presne rozdelené podľa lekcií, ktoré prebrali. CD a prístup do online zóny dostávajú študenti ZDARMA.

Dá sa zmerať, do akej miery je metóda Direct method for English úspešná?

Meradlom je 90% úspešnosť študentov na FCE skúškach. Taktiež lojalita klientov, ktorá je bežne u nás 80%. To znamená, že 80% študentov vždy pokračuje v nasledujúcom trimestri. V neposlednom rade rýchlosť, akou sa metóda rozširuje po celom svete – dnes je už dostupná na Slovensku, v Čechách, Poľsku, USA, Anglicku, Angole, Brazílii, Taliansku, Španielsku, Nemecku a Japonsku. To všetko za 3 roky svojej existencie.

Môžu si záujemcovia u vás túto metódu nezáväzne vyskúšať?

Určite. Na to slúži verejná prezentácia metódy na našich pobočkách – bezplatná ukážková hodina. Prihlásiť sa na ňu dá prostredníctvom našej stránky www.empire-skola.sk

Uplatňujete ešte nejaké ďalšie metódy výučby?

Od minulého roka sme zaradili naše vlastné jazykové programy, ktoré sú určené pre odbornú angličtinu. V týchto programoch uplatňujeme princípy priamej metódy, ale sú doplnené o simulácie a rolové hry. Tieto programy majú viac tréninkový charakter a využívajú ich predovšetkým manažéri – ide o obchodnú angličtinu, odbornú angličtinu a rôzne manažerské zručnosti v angličtine.

Aké novinky chystáte od septembra?

Vrámci edície Direct English prinesieme na trh absolútnu novinku – angličtinu pre teenagerov. Pôjde o výučbu mládeže vo veku 13-18 rokov, rovnakou metódou, avšak učebnice sú doplnené o slovnú zásobu tejto cieľovej skupiny. Takýto presný a špecifický produkt tu podľa nás v konzistentnej forme zataľ neexistuje.

Tento rozhovor bol pripravený v spolupráci s firmou:Ďalšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom EduCity, prosíme, kontaktujte p. Bartičku info@educity.sk alebo na tel. (+420) 731 169 890

Vytlačiť rozhovor