Salón ďalšieho vzdelávania

Salón ďalšieho vzdelávania

25.-26. október 2012, Bratislava

2.8.2012 - PR článek

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých SR a Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Vás pozývajú na 11. ročník konferencie Salón ďalšieho vzdelávania. 25.-26. október 2012, Bratislava, Slovensko.

Salón ďalšieho vzdelávania je jedinečnou príležitosťou v stredoeurópskom regióne na stretnutie odbornej verejnosti z oblasti HR, zameranej na ďalšie vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov. Podporuje vzájomnú výmenu názorov a skúseností medzi vzdelávacími, konzultačnými spoločnosťami na jednej strane a manažérmi a špecialistami ľudských zdrojov na strane druhej.

Komu je Salón určený

- manažérom a špecialistom HR, personalistom,

- vzdelávacím a poradenským spoločnostiam,

- lektorom, konzultantom, koučom.

Ciele Salónu

- prezentovať trendy, prípadové štúdie z praxe, nové projekty, metódy, formy z oblasti ďalšieho vzdelávania zo Slovenskej a Českej republiky a ďalších krajín EU,

- informovať o potrebách praxe a vývoji v európskom regióne v oblasti ďalšieho vzdelávania rôznych vekových skupín, štandardizácii požiadaviek na vzdelanie a ďalších súvisiacich témach,

- komunikovať a diskutovať možnosti zvyšovania kvality vzdelávacích a poradenských služieb a profesionalitu lektorov,

- vytvárať priestor pre formálne i neformálne stretnutia, individuálne konzultácie, výmenu skúseností odbornej verejnosti z oblasti vzdelávania dospelých,

- získať nové kontakty, informácie, vzájomne sa inšpirovať.

Nenechajte si ujsť

- kreslo pre hosťa,

- prezentácie, workshopy, výstavu

- individuálne konzultácie

- diskusné fóra, okrúhly stôl

Organizačný garant

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, SR

Manažérka projektu: PaedDr. Ilona Hegerová

Aktuálne informácie nájdete na: www.intenziva.sk www.aivd.sk www.aivd.cz

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na konferencie@intenziva.sk alebo ilona.hegerova@intenziva.sk

tel.+421/02/68286616 alebo na infolinke +421 907 133 500Ďalšie informácie Vám radi poskytneme prostredníctvom EduCity, prosíme, kontaktujte p. Bartičku info@educity.sk alebo na tel. (+420) 731 169 890

Vytlačiť rozhovor