Komunikačné a prezentačné zručnosti

Komunikačné a prezentačné zručnosti - Výpis školení a kurzov na mieru

Výpis 150 - chcete vidět všech 43165 kurzů zaregistrujte se
„Každého z nás koneckonců zaměstnává zákazník“ Proč Dnes se už žádná organizace, která chce být konkurenční, neobejde bez konceptu interního či…
Proč Řešení problému patří mezi základní manažerské kompetence, která se výrazně podílí na  efektivitě manažerské práce. Cíl programu Program odpoví na…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Porada může být ztrátou času nebo pevným základem pro další spolupráci. Poznejte tzv. facilitační přístup, který lze využít pro efektivní vedení porad…
Máte s vyjednáváním praktické zkušenosti a přesto se někdy dostanete do slepé uličky? Zasaďte svůj vyjednávací styl do širších souvislostí. Poznejte a…
Posluchač po ukončení rekvalifikačního kurzu umí komunikační dovednosti na profesionální úrovni, zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož…
Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i…
* Optimální komunikace Účastníci se naučí porozumět procesu komunikace a svému místu v tomto procesu a speciálním komunikačním dovednostem při jednání…
Plánování moderace Optimalizace projevu,chování moderátorů Moderační metody orientované na výsledek Zajištění výsledků pomocí vizualizace
Styly a cíle jednání Obrana vůči obtížným partnerům Příprava a struktura jednání Efektivní ukončení jednání
Príprava prezentácie Scenár a réžiu kombinovaného školenia situačne prispôsobíme priamym požiadavkám, pracovnému zameraniu, typu vystúpení a…
Aby bol človek dobrým manažérom, musí rozumieť ľuďom. Práca nie je založená na uplatňovaní sily, ale energie, a to je roz-diel. Možno si večer líhate…
Keď sa klienti presvedčia, že naše rady v praxi fungujú, hľadajú semináre, ktoré by ďalej rozvinuli základné poznatky. Motivuje nás to prinášať nové…
Co sdělujeme a jak to sdělujeme. Jaké potřeby lidi při komunikaci mají a jak je naplnit. Co je strukturální ananlýza. Jak budovat vztahy prostřednictvím…
Jaké jsou předpoklady úspěšné prezentace. Jak získat důvěru posluchačů. Jak přesvědčit a získat posluchače na svoji stranu. Jak argumentovat. Jak vést…
Licence z USA na unikátní program pro cross cultural management. Vhodné pro týmy složené z minimálně 4 národností. Řeší složité vztahy v nadnárodních…
Základy komunikace, komunikační dovednosti Umění vyjednávat Jak správně telefonovat Uzavírací techniky Efektivní zvládání námitek Efektivní obchodní…
Popis programu: Tento program je zaměřen do oblastí vnitrofiremní komunikace, organizace práce a důležitosti procesů a procesního řízení pro každého…
Tréningové moduly v oblasti komunikácie sa zameriavajú najmä na efektívnu komunikáciu - externú aj internú, na uplatnenie asertivity v komunikácii…
návod a metodika aktivizačního cvičení na odhad emocí, cílem tohoto cvičení je, aby si posluchači uvědomili, jaké množství informací lze získat z…
cílem tréninku je sebepoznání a sebeuvědomění, zdokonalení sebekontroly a sebeovládání ve prospěch cíle, trénink asertivní komunikace na všech…
Workshop Koučování jako komunikační strategie je určen všem, kteří mají zájem zlepšit své komunikační dovednosti a zařadit do nich techniky, které…
Obsah: Teorie asertivity, pojem, východiska Formy jednání - pasivita, agresivita, manipulace Asertivní práva Techniky, principy Prosazování a…
Obsah: -      Osobnost lektora a účastníka programu Image a vystupování lektora Prezentační dovednosti .         Jak zaujmout, udržet…
Kurz je určen pro pracovníky, kteří prezentují výsledky své práce, projekty a produkty, nebo kteří vystupují na veřejnosti. Cílovou skupinu tvoří…
Struktura kurzu: Komunikační dovednosti: naslouchání, dotazování, verbální a neverbální komunikace Praktický nácvik komunikačních dovedností…
Struktura kurzu: Rétorika: technické předpoklady úspěšné prezentace: Neverbální komunikace jako nástroj prezentace: Obsahová složka rétoriky…
A two day training course focusing on presentation skills. The course is designed for individuals with the everyday active experience in presenting…
A two day training course with a focus on telephone skills designed for individuals, who are already actively engaged in customer service and…
Určení: nejen pro reprezentanty ale pro všechny zaměstnance, kteří často vystupují na konferencích, seminářích , hovoří k publiku, přednášejí či…
Určení: pro všechny pracovníky, pro které je tvorba dobrého dojmu, příjemného vystupování a osobní image neodmyslitelnou součástí zaměstnání. Metoda…
Train the Trainer Academy je určena pro všechny ty, kteří dělají prezentace, školení a tréninky v rámci své práce. Nezáleží na tom, jaký druh…
Hodnotící pohovory se zaměstnanci jsou jedním ze základních manažerských nástrojů k osobnímu rozvoji a motivaci. Jakým způsobem hodnotit výkon…
Komunikace, etika a etiketa - od teorie k praxi Čas: 8,30 - 14,00 hodin Cena: 1 500 Kč Lektor: Ing. Štěpánka Čechová Datum semináře: 14. 10. 2011 Obsah…
5 strategických zásad vedenia rozhovorov Jako ovplyvniť atmosféru rozhovorov Jednotlivé typy rozhovorov :   Sťažnosť Kritika …
Podstata a zmysel komunikácie Komunikačný šum Aktivne načuvanie Mimoslovná komunikácia Telefonovanie Efektívna…
Program je určen všem pracovníkům, kteří mají prezentovat svou práci, svou firmu či svůj tým a jejich zkušenosti. Praktické řešení modelových a…
Kurz se zaměřuje na zvýšení efektivity telefonických hovorů. Účastníci si osvojí zásady profesionálního telefonování, budou procvičovat rétoriku a…
Účastníci kurzu si osvojí základní komunikační techniky a budou je prakticky procvičovat. V průběhu kurzu se zdokonalí v jednání s různými…
Jedno- až dvoudenní kurzy komunikačních dovedností zaměřené na tato témata: Řešení konfliktů: Jaké jsou nejčastější konflikty Techniky řešení…
Zdokonalení komunikačních dovedností pracovníků je jedním ze základních předpokladů pro jejich úspěšný osobnostní a profesní rozvoj, což má dopad i na…
Jen těžko najdete skupinu lidí, trávících delší čas pohromadě bez jakéhokoliv konfliktu. Mezi obecné důsledky konfliktů na pracovišti patří: snížení…
Tento kurz je určen pro firmy, které: působí v různých regionech; zaměstnávají zahraniční pracovníky; obchodují se zahraničím; vysílají své…
Učí poznat, zda se s Vámi někdo manipuluje a jak na to efektivně reagovat. Přináší vhodné slovní reakce na oprávněnou či neoprávněnou kritiku. Pomáhá…
Cieľ kurzu: Mentoring ako forma vzdelávania patrí k veľmi efektívnym spôsobom rozvoja a vzdelávania zamestnancov. Jeho hlavnou výhodou sú prínosy pre…