Bezpečnostné kurzy

Bezpečnostné kurzy - Výpis školení a kurzov na mieru

Výpis 150 - chcete vidět všech 43483 kurzů zaregistrujte se
Záznam z webináře EPALE v rámci Online akademie EPALE pro vzdělavatele dospělých ze dne 23. 4. 2020. Webinář se zaměří na všechna úskalí organizace…
Základem ergonomie je řešení systému ve třech pilířích: člověk – stroj – prostředí. I když se jedná o novou vědní disciplínu, základním prvkem je…
Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a…
Prázdný záznam o nehodách není dílem osudu, ale výsledkem úsilí vedoucího Nedaří se vám zapojit vedoucí pracovníky do pravidelné kontroly…
Kurz propojuje 20% teorie s 80% praktických scénářů a příkladů v oblasti řízení rizik. Nepřekvapí vás tak žádné riziko. Případové studie obsahují řadu…
ISO 22301 Auditor navazuje na kurz Business Continuity Manager. Osvojíte si techniky pro interní, či certifikační audity BCMS (Business Continuity…
Cíl kurzu: Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání externích auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy…
Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnut účastníkům kurzu základní přehled legislativy životního prostředí v ČR a naučit je aplikovat uvedené požadavky…
Kurz Zástava a dopravní nehoda je Vaší vstupní bránou do vzdělávání v oblasti první pomoci. Zaměřuje se na základní život zachraňující úkony (zástava…
Kurz první pomoci a řešení neodkladných stavů určený pro pracovníky lůžkové, jednodenní a ambulantní péče.  Kurz první pomoci pro pracovníky lůžkové…
Tématicky zaměřený teambuilding s kurzem první pomoci, který skvěle kombinuje zábavu, adrenalin a vzdělávání. Během kurzu získáte nejen jistotu a…
Rozsah: 1 den   Určeno pro: Kurz je určen nejen pro manažery systému managementu kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí…
Občanský zákoník  (nový po změnách) Pracovní právo (zaměřeno na změny z Občanského zákoníku) Obchodní právo Zákon o obchodních korporacích…
Školení bezpečnosti práce elektronickou formou je vhodné zejména pro zákazníky, kteří provozují svou podnikatelskou činnost, při níž zaměstnanci…
Školení bezpečnosti práce elektronickou formou je vhodné zejména pro zákazníky, kteří provozují svou podnikatelskou činnost, při níž zaměstnanci…
Kurz je určen pro mistry výroby s cílem prohloubit znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí všech hlavních činností mistra spojených s…
Cíl kurzu Program je akreditován MŠMT ČR a absolvent tohoto programu získá certifikát na pozici VEDOUCÍ PROVOZU – MISTR / MISTROVÁ s celostátní…
Obchodní zákoník Pracovní právo BOZP Kurzy první pomoci Daně Smlouvy Atd.
Jak jistě tušíte od 1. 1. 2021 je mnoho nových povinností v oblasti legislativy chemických látek. Padá na Vás Brexit? Oznamování nebezpečných směsí…
Pracovníci jsou posuzováni vzhledem k nárokům vyplývajícím z daného funkčního zařazení (např. v rámci výběrového nebo konkursního řízení, při výběru…
připravený pro personál porodních sálů, porodní asistentky,… Resuscitace novorozence KIDS/NEWBORN. ( První pomoc děti a resuscitace novorozence ).  …
Zaměření: kurz "Interní auditor BOZP (ISO 45001)" pomůžeme účastníkovi kurzu při orientaci v legislativě a následné implementaci požadavků ISO 45001…
Pro koho je kurz přínosný? Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit s požadavky systému BOZP, či mají zájem o rozšíření znalostí z oblasti…
Od 3 října 2016 je v platnosti předpis AITF 16949:2016 a nahrazuje normu ISO/TS 16949:2009 Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na…
Moderním pojmem v bezpečnosti strojních zařízení je posouzení, či analýza rizik. Jedná se o proces prováděný během navrhování strojního zařízení za…
Cíl kurzu: Interní auditor registrovaný v IRCA (International Register of Certificated Auditors) získává celosvětově uznávaný certifikát pro…
Účastnící získají  kvalifikaci na vykonávání prací (i nebezpečných) u vašich zákazníků a dodavatelů. **Po úspěšném ukončení kurzu zkouškou bude pro…
Školení požární ochrany je elektronickou formou je vhodné zejména pro zákazníky, kteří provozují svou podnikatelskou činnost, při níž zaměstnanci…
Školení požární ochrany je elektronickou formou je vhodné zejména pro zákazníky, kteří provozují svou podnikatelskou činnost, při níž zaměstnanci…
Komu je kurz určen? Mistrům výrobní kvality, systémové kvality, technologie, vedoucím provozu, vedoucím výroby, ředitelům výroby, vedoucím údržby…
Zaměření: na kurzu "Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001)" získáte ucelený přehled týkající se problematiky EMS a managementu kvality…
Zaměření: na kurzu "Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001)" získáte ucelený přehled týkající se problematiky EMS, managementu…
Cíl kurzu: Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky norem…
Cíl kurzu: Účastníci kurzu získají základní informace o tom, co je to řízení rizik, seznámí se s principy a procesem řízení rizik. Tyto budou…
Povinnost zúčastnit se školení řidičů referentů s ověřením znalostí vyplývá ze zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, a týká se všech zaměstnanců…
Obsah školení Školení tvoří sled témat a testových otázek. Jednotlivá témata jsou zaměřena zejména na cíle první pomoci, manipulace se zraněným…
Pro koho je kurz přínosný? Kurz je určen pracovníkům na pozici manažera/představitele kvality, kteří si chtějí rozšířit svou specializaci o ISO 14001 a…
Cíl kurzu: Účastníci kurzu získají základní informace o tom, co je to řízení rizik, na čem je založený systémový přístup k řízení rizik. Obeznámí se…
Cíl kurzu: Účastníci se seznámí se zásadami managementu rizik a s univerzálně použitelnou metodou IDENTIFIKACE PROCESŮ A RIZIK (IPR). Cílová skupina…
Cíl kurzu: Účastníci jednodenního workshopu získají základní informace o požadavcích systému řízení kontinuity činností BCM a proč je důležité jej…
Cíl kurzu: Cílem kurzu je obeznámit účastníky o tom, co je potřeba vykonat pro zpracování a zavedení efektivního systému BCM do praxe. Účastníci se…
Cíl kurzu: Získání povědomí o standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000 ve firmě, vazby se systémy řízení podle norem…
Cíl kurzu: Účastníci jednodenního kurzu se seznámí s pravidly pro vytváření a sledování bezpečnostních metrik a prohloubí si praktické schopnosti…
Cíl kurzu: Cílem jednodenního kurzu je shrnutí probíhajících změn a vysvětlení důvodů těchto změn a to především v kontextu existujících zkušeností…
Cíl kurzu: Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy…
Cíl kurzu: Účastníci kurzu se podrobně seznámí se zásadami a moderními přístupy v oblasti řízení rizik zdravotnických prostředků a rozšíří si tak…
Cíl kurzu: Účastníci kurzu se podrobně seznámí se směrnicí 93/42/EHS a budou ji moci využít pro zvýšení efektivity své práce. Cílová skupina: Kurz…
Cíl kurzu: Získání znalostí o procesním přístupu a praktických zručností při jeho zavádění v rámci řízení podniku. Cílová skupina: Kurz je určený…
Cíl kurzu: Získat správné znalosti a dovednosti týkající se analýzy kořenových příčin problémů s cílem stanovení správných a efektivních nápravných…
Cíl kurzu: Účastníci kurzu se na praktických příkladech seznámí s požadavky normy ISO 9001:2008. Získají vědomosti o praktickém použití systému…