Outdoor a indoor

Outdoor a indoor - Výpis školení a kurzov na mieru

Výpis 150 - chcete vidět všech 43483 kurzů zaregistrujte se
* Cíl: Pomocí skupinového prožitku kontaktu s koni nově nahlédnout možnosti týmové spolupráce a vedení lidí (jedná se o kombinaci práce ve velké…
* Cíl: Společné hledání hranic a limitů, cílená práce s jistotou / nejistotou, podpora skupinové koheze, překonávání sebe sama. * Obsah: Účastníci…
Jedná se o program cíleného a promyšleného budování a rozvíjení pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového potenciálu. Efektivní tým znamená…
AC je prostředkem ke zhodnocení úrovně sociálních dovedností a manažerských kompetencí včetně projevu přirozených vůdčích schopností. AC je osvědčenou…
Specializované programy pro zhodnocení úrovně sociálních dovedností a zvolených manažerských kompetencí vybraných pracovníků nebo uchazečů o pracovní…
JAPONSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ - úvodní pohled na oblast japonských bojových umění- proč se zachovala a co nám mohou přinášet - o rozdílnosti vnímání stejné…
V kurze sa zameriavame na efektívnu realizáciu štandardizovaných kurzov i na to, ako si kurz „vyskladať", aby bol dynamický, atraktívny a zároveň…
Velmi častá otázka "Jak mám motivovat zaměstnance?". Je potřeba se soustředit na více věcí a řešit je v souvislostech. Desítky či stovky drobností…
Zážitek je důležitou součástí poznání. Dovednosti a znalosti získané hravou formou propojené se silným prožitkem v nás zůstávají pevně zakotveny po…
Hledáte? KOUČOVÁNÍ - efektivní manažerské vedení ... hledejte ZDE » INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK ... pokračujte dále »   Osobní koučink je ideální…
Naše workshopy vedeme většinou metodou týmového koučinku. Týmový koučink je ideální variantou pro práci s týmem od 2 účastníků do desítek osob.…
ARCHITEKTURA, URBANISMUS, PAMÁTKY A HISTORIE ČESKÝCH MĚST Kurzy dějin výtvarného umění a architektury agentury AHA mají akreditaci MŠMT…
Vraťte se do dětských let a užijte si pořádnou sáňkovačku! Nezapomenutelná jízda na 3 km dlouhé sáňkařské dráze ve Špindlerově Mlýně s převýšením…
The Infinite Loop Online je revoluční způsob, jak spojit váš tým dohromady, když pracujete na dálku, nebo jste trvale v různých koutech světa. Týmy…
Rádi bychom vám představili jedinečnou příležitost, která nejenže posílí týmový duch ve vaší firmě, ale také přispěje k celkovému zlepšení zdraví a…
Cíle kurzu: - test a rozvoj úrovně týmové práce v reálném prostředí - zvyšování psychické odolnosti vůči stresu a nepohodě Témata: - spolupráce v týmu a…
Cíle kurzu: - posílení rozhodnosti a sebedůvěry - posun individuálních hranic a limitů - posílení ochoty přijmout a nést nezbytná manažerská…
I v přípravě teambuildingových projektů přihlížíme na specifika každé společnosti a společně definujeme jejich potřeby a hlouběji tak propracováme…
Jedná se upravenou formu teambuildingového programu provázaného s rozvojem osobnosti na základě prožitků, důkladně propracovaných scénářů a také…
Naše společnost nabízí především tzv. uzavřené kurzy připravené na míru jednotlivým zákazníkům. Kurzy připravujeme pro skupiny do 15 účastníků. Z…
Naše společnost nabízí především tzv. uzavřené kurzy připravené na míru jednotlivým zákazníkům. Kurzy připravujeme pro skupiny do 15 účastníků. Z…
zaměřené na rozvoj kolektivní spolupráce, tvorby týmu, manažerské odolnosti a sebedůvěry
Rozsah těchto akcí je od půldenního až k programu na několik dní připraveného přesně podle dle individuálních přání zákazníka.
Funkci vašeho týmu ve zcela nezvyklé rovině můžete prověřit i v expedičně zaměřeném kurzu. Pod dohledem instruktorů si můžete sami naplánovat, vést a…
Funkci vašeho týmu ve zcela nezvyklé rovině můžete prověřit i v expedičně zaměřeném kurzu. Pod dohledem instruktorů si můžete sami naplánovat, vést a…
Náš klient (právnická kancelář) si uvědomuje, že úspěšná činnost týmu, ve kterém jsou zástupci různých národností, je postavena na otevřené komunikaci…
Seznam vzdělávacích témat slouží k první základní orientaci zákazníka při tvorbě určitého vzdělávacího modulu pro manažery a zaměstnance. Každé z…
Dvoudenní trénink týmu pro max. 15 účastníků Out-door trénink - trénink zaměřený na týmovou kulturu Cílem je podpora týmové spolupráce v praxi.…
Podmínky pro výcvik na větroních : * Dobrý zdravotní stav * Úspěšné absolvování teoretického zimního školení s přezkoušením * Složení hotovosti na…
Podmínky pro parašutistický základní výcvik : * Dobrý zdravotní stav * Úspěšné absolvování suchého nácviku s přezkoušením * Složení hotovosti na…
Kurz Advanced Open Water Diver - AOWD Kurz pro certifikované potápěče (např. PADI OWD, CMAS P*) ke zvýšení jejich rozsahu možností. V tomto kurzu si…
Asistent instruktora - AI je vyšším stupněm profesionálních licencí spojených se členstvím v PADI se všemi jeho výhodami. K zapsání do tohoto kurzu je…
Materiálově a organizačně náročné programy pořádané v různých koutech světa pod vedením zkušených instruktorů. Poskytujeme kompletní servis -…
PROČ NA LOĎ? Všem, které již přestalo bavit trávení dovolené nebo volného času v přeplněných kempech, ne vždy pohodlných bungalovech a…
Jednodenní nebo půldenní raftování na nejznámějších českých řekách. Místa konání: Labe, Jizera, Sázava, Vltava, Otava atd. Období: březen - říjen (…
Jednodenní nebo dvoudenní splouvání některé z českých řek. Místa konání: Otava, Vltava, Lužnice, Doubrava, Chrudimka, Svratka, Berounka, Orlice,…
Outdoorové prvky zde fungují jako nástroj, kterým doplňujeme interní semináře, abychom posílili teoretické základy praktickou zkušeností. Jde…
Nástroj outdoor v roli oživení a podtržení dojmů z konference, schůze, jednání. Program je připraven tak, aby v debriefu umocnil klíčové body, které…
Outdoor výcvik využívá přírodního prostředí pro rozvoj sebepoznání, zvýšení efektivnosti týmové spolupráce i individuálního výkonu. V maximální míře…
Speciálně sestavený program - propojení týmových her, řešení případových studií a následné kvalifikované analýzy včetně psychologické zpětné vazby…
Cíl Efektivní rozvoj všech týmových společností začíná a je provázen analýzou týmu. Jaké etapy ve vývoji našeho týmu jsme již překonali? Na které…
Cíl Jednotlivec je pro tým základním pilířem. Pro stavbu úspěšného týmu je prvotní znalost charakteristik a kvalit tohoto pilíře. Poznat úroveň…
Potřebujete nastartovat efektivní spolupráci nově budovaných týmů nebo zlepšit fungování stávajících týmů? Kurz je sestaven z aktivit, které mají…
Vidíte rezervy v možnostech zkvalitnění komunikace mezi členy pracovních týmů/pracovníky jednotlivých oddělení nebo zlepšení individuálních…
Cílem je prakticky nacvičit týmovou spolupráci za dohledu trenéra. Metoda teorie vycházející z praxe, kde postupně při řešení netradičních zadání…
Klademe důraz nejen na získání znalostí, ale především preferujeme trénink a výcvik dovedností. Náš způsob práce umožňuje sebepoznání, jehož rozvoj je…
q-Hra je moderní prožitkový program, založený na metodice hry. Principem q-Hry je aktivní tvorba příběhu (story-building) a hraní rolí (role-playing).…
Na umělé stěně i v přírodě, pro začátečníky i pokročilé, od půl denních akcí pro školy až po dlouhodobé kursy s výjezdem do hor a ůplným vyškolením.
Na rozdíl od prezentace výrobků přímo v místě prodeje je outdoorová podpora orientovaná na širší cílovou skupinu a není přímou ani okamžitou podporou…
Popis kurzu * Outdoor program kombinující aktivity v přírodě s různými formami vyhodnocení. Program je koncipován jako podpora vzdělávání. Kombinace…