Outdoor a indoor

Outdoor a indoor - Výpis školení a kurzov na mieru

Výpis 150 - chcete vidět všech 53534 kurzů zaregistrujte se
* Cíl: Posílení týmové práce a osobní rozvoj formou společně sdíleného zátěžového prožitku. * Obsah: Účastníci jsou vystaveni zátěžové situaci s…
* Cíl: Na základě intenzivního prožitku v malé skupině nově nahlédnout na možnosti týmové spolupráce a způsoby vedení. * Obsah: Tento typ programu…
Zážitková on-line firemní akce nabízí ty nejhříšnější gastronomické zážitky, které si jen můžete představit. Čeká vás několik vzorků luxusních rumů…
Láká Vás neobvyklý adrenalinový zážitek? Přemýšlíte, jaké to je střílet na terč nebo jezdit s obrněným vozidlem, jako vídáte v televizi? Umožníme Vám…
Zaměstnáme vaše mozky i tělo. Uspořádáme pro vaši firmu zážitek společně s rodinnými příslušníky. Rozdělíme vás do týmů, které si zaběhnou překážkový…
Popis a cíl akce Na tomto kurzu se účastníci naučí dovednostem potřebným pro přežití či zvládnutí krizových situací. Nejenom v přírodě, ve volném…
Zaměření kurzu, komu je kurz určen Kurz je určen všem, kteří se mohou dostat do situací, kdy je důležité odhalit, zda druhá strana při jednání…
Zaměření kurzu, komu je kurz určen Efektivitu práce týmu spoluvytvářejí kvalitní mezilidské vztahy ve skupině na straně jedné a znalost principů a…
Kurs je určen všem pracovníkům, kteří pracují v týmech, nebo je vedou. Výhodou je uspořádat tento kurs pro celý tým se všemi jeho členy. Hlavním cílem…
Jedná se o program cíleného a promyšleného budování a rozvíjení pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového potenciálu. Efektivní tým znamená…
Naše workshopy vedeme většinou metodou týmového koučinku. Týmový koučink je ideální variantou pro práci s týmem od 2 účastníků do desítek osob.…
V kurze sa zameriavame na efektívnu realizáciu štandardizovaných kurzov i na to, ako si kurz „vyskladať", aby bol dynamický, atraktívny a zároveň…
Hledáte? KOUČOVÁNÍ - efektivní manažerské vedení ... hledejte ZDE » INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK ... pokračujte dále »   Osobní koučink je ideální…
Program - průběh Účastníci jsou osobou instruktora přesně instruováni o aktivitě. V aktivitě je dán důraz na otevřenou komunikaci, pojmenovávání…
Prolomení ledů - Ice breakers Cílová skupina: pracovní týmy, spolupracující oddělení, firmy jako celek Aktivity: možnost venkovních i vnitřních aktivit…
Úvod Rozhodující roli v pracovním prostředí přestává hrát pouze pracovní výkon, míra inteligence, vzdělání a zkušenosti odborného typu. Do popředí…
JAPONSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ - úvodní pohled na oblast japonských bojových umění- proč se zachovala a co nám mohou přinášet - o rozdílnosti vnímání stejné…
Naše programy vytrhují účastníky ze známého prostředí a nabízejí neobvyklé, originální výzvy. V bezpečných, ale náročných úkolech využívajících…
Témata: předpoklady a principy efektivního fungování pracovních týmů role v týmu vzájemná důvěra otevřená komunikace Všeobecné informace: 2 - 4-denní kurz …
Jedná se upravenou formu teambuildingového programu provázaného s rozvojem osobnosti na základě prožitků, důkladně propracovaných scénářů a také…
I v přípravě teambuildingových projektů přihlížíme na specifika každé společnosti a společně definujeme jejich potřeby a hlouběji tak propracováme…
* Cíl: Cílem programu je posoudit osobnostní předpoklady účastníků a to zejména se zaměřením na výběr či další rozvoj. Program akcentuje zejména…
* Cíl: Společné hledání hranic a limitů, cílená práce s jistotou / nejistotou, podpora skupinové koheze, překonávání sebe sama. * Obsah: Účastníci…
Objevujte s námi úchvatné chutě Indie. Ale nejen ty! Přijďte si vyzkoušet uvařit tradiční speciality pod dohledem těch nejlepších Indických kuchařů…
Pro firmy a jejich týmy uspořádáme venkovní večírek v pohybu. Může jít například o komentovanou procházku městem, městskou týmovou (ne)soutěžní hru s…
Zážitek je důležitou součástí poznání. Dovednosti a znalosti získané hravou formou propojené se silným prožitkem v nás zůstávají pevně zakotveny po…
Velmi častá otázka "Jak mám motivovat zaměstnance?". Je potřeba se soustředit na více věcí a řešit je v souvislostech. Desítky či stovky drobností…
Zaměření kurzu, komu je kurz určen Určitě znáte tu situaci. Zítra máte šéfovi odevzdat souhrnnou zprávu a stále vám chybí vstupy od Franty ze…
Zaměření programu, komu je program určen Kurz je určen všem manažerům, ale i neformální lídrům, kteří vědí, že pro úspěch je třeba neustálý rozvoj…
Praktické dovednosti v oblasti týmové spolupráce a jednotlivých vývojových fází tvorby funkčního týmu Aplikovatelnost praktických zkušeností do praxe…
Prostředí: motivující přírodní a prostorové podmínky kurzu (Outdoor, Indoor) Účastník: vytržení z pracovního stereotypu, motivace kurzu, obavy, očekávání…
Cíle kurzu: - posílení rozhodnosti a sebedůvěry - posun individuálních hranic a limitů - posílení ochoty přijmout a nést nezbytná manažerská…
Cíle kurzu: - test a rozvoj úrovně týmové práce v reálném prostředí - zvyšování psychické odolnosti vůči stresu a nepohodě Témata: - spolupráce v týmu a…
* Cíl: Pomocí skupinového prožitku kontaktu s koni nově nahlédnout možnosti týmové spolupráce a vedení lidí (jedná se o kombinaci práce ve velké…
Nejdříve je připravena teambuildingová aktivita, která má podobu strukturovaného bezdomoveckého pětiboje, při kterém se jeho účastníci mohou od…
V létě i zimě, například na terase restaurace či v zahradách na pražské Malé straně. Chladného či deštivého počasí se bát nemusíte, zajistíme dostatek…
V oblasti manažerských dovedností nabízíme spolupráci na těchto tématech:   ZÁKLADY VEDENÍ TÝMU 1 x 2 dny Zaměření kurzu, komu je kurz určen …
Zaměření kurzu, komu je kurz určen Nejčastěji bývají do pozic týmlídrů, mistrů a nižších manažerů jmenováni úspěšní specialisti. V nové roli je však…
Řešení složitých momentů v pracovním kolektivu: Situace nově tvořených pracovních týmů Nově tvořená strategie firmy, nové vedení firmy Problematické…
Podstata úspěšnosti outdoorového tréninku: Programy jsou založeny na učení zážitkem. Účastníci jsou stavěni před různě složité zadání, prožívají…
Cíle kurzu: - připomenout celý komplex odpovědností manažera - umožnit sebepoznání účastníků z hlediska preferovaných stylů řízení - ukázat přednosti a…
Cíle kurzu: - potvrdit a prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti týmové práce - prohloubit pozitivní vazby a důvěru mezi členy týmu - poskytnout…
Kompletní zajištění programu pro děti při příležitosti Mikulášské besídky. Pomocí AV techniky a dekorací proměníme prostředí firmy tak, že se ocitnete…
Strávíte den v příjemném prostředí Žlutých Lázní s celodenním programem. Do ráje letních radovánek vás doveze výletní loď s prohlídkou Prahy. Rodiče i…
Cílem rozvojového programu je zdokonalení pracovních týmů ve schopnostech a dovednostech efektivní komunikace a spolupráce v rámci týmu při plnění…
Hry a programy jsou prostředkem (nástrojem) nikoliv cílem (účelem), naše kurzy jsou nejen zábavou, ale i prostředkem pro zvýšení kvality fungování…
Cíle kurzu: - umožnit rychlé nastartování efektivní spolupráce nově budovaných týmů - rozvíjet základní znalosti a dovednosti týmové práce - pomáhat…
Celý koncept večírku "zabalíme" jednotným tématem. Účastníci získají prostor nejen pro neformální povídání s kolegy, ale i vyzkoušení si nejrůznějších…
Celý koncept večírku "zabalíme" jednotným tématem. Účastníci získají prostor nejen pro neformální povídání s kolegy, ale i vyzkoušení si nejrůznějších…
Specializované programy pro zhodnocení úrovně sociálních dovedností a zvolených manažerských kompetencí vybraných pracovníků nebo uchazečů o pracovní…