Právo a legislatíva

Právo a legislatíva - Výpis školení a kurzov na mieru

Výpis 150 - chcete vidět všech 43165 kurzů zaregistrujte se
Po dohodě je možné vytvořit školení zcela individuální a tzv. "na míru" klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.
Po dohodě je možné vytvořit školení zcela individuální a tzv. "na míru" klientovi, dle jeho potřeb a požadavků.
možnost uspořádání kurzů přímo ve Vaší firmě, provedeme i kombinace různých kurzů dle potřeb
Připravíme zakázkové školení podle Vašich požadavků.
Základem úspěchu každého manažera je, jaké míry se dokáže obklopit schopnými lidmi a tyto lidi vést, řídit, motivovat , vzdělávat a vytvářet jim…
Kurz je zaměřen na řízení lidských zdrojů v procesně orientované firmě. Ukazuje praktické způsoby řízení způsobilostí ve vazbě na cíle a normy…
Naše společnost nabízí především tzv. uzavřené kurzy připravené na míru jednotlivým zákazníkům. Kurzy připravujeme pro skupiny do 15 účastníků. Z…
Naše společnost nabízí především tzv. uzavřené kurzy připravené na míru jednotlivým zákazníkům. Kurzy připravujeme pro skupiny do 15 účastníků. Z…
Jednodenní výcvikový kurz je přizpůsoben jako vzdělávací a tréninková podpora začleňování nových pracovníků do podniku. Je zaměřen na klíčové oblasti,…
Jednodenní kurz, určený pro pracovníky personálních útvarů. Bude veden interaktivním způsobem. Po úvodních informacích bude přistoupeno k zajišťování…
K jednotlivým tématům nabízíme jednodenní semináře i vícedenní kurzy. V případě vícedenních kurzů spolupracujeme se Svazem účetních Olomouc a nabízíme…
K jednotlivým tématům nabízíme jednodenní semináře i vícedenní kurzy. V případě vícedenních kurzů spolupracujeme se Svazem účetních Olomouc a nabízíme…
školení dle požadavků
Pro koho zejména: - podnikatel, liniový manažer - asistent, sekretářka - personalisté firmy Cíl semináře: Nácvik činností manažera při uplatňování…
Pro koho zejména: - podnikatel, liniový manažer - asistent, sekretářka - personalista firmy Cíl semináře: Naučit manažerským dovednostem -…
Určeno: Vrcholovému a střednímu managementu podniků, odborným pracovníkům péče o životní prostředí. Cíle semináře: Rekapitulovat soulad hlavní…
Určeno: Vrcholovému a střednímu managementu podniků, odborným pracovníkům péče o životní prostředí. Cíle semináře: Rekapitulovat soulad hlavní…
Místo, doba a rozsah výuky po domluvě.
Kurz je určen pro pracovníky úřadů a institucí, do jejichž pracovní náplně patří vedení a řízení lidí výběr pracovníků, řízení času, vedení lidí,…
Rekvalifikační kurz zaměřený na profesi " Prokurista firmy " s širokým uplatněním v oblasti poradenství, řízení a vedení podnikatelských subjektů…
FIREMNÍ SEMINÁŘE "NA MÍRU" PŘÍPRAVA analýza potřeb klienta, specifikace problému a požadavku formou osobní konzultace zpracování vzdělávacího…
Poslání kurzů: Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky Rorschachovy metody; specifika diagnostického přístupu a výcvik v…
Poslání kurzů: Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky Zulligerova testu; specifika diagnostického přístupu v souvislosti s…
Seminář je zaměřen na: seznámení účastníků se základními právními normami upravujícími podnikání v obchodních vztazích poznání aspektů projevujících…
Seminář je zaměřen na: schopnost správně definovat profil přijímaného pracovníka komplexitu při definování a poté poznávání kompetencí pro podávání…
Seznam vzdělávacích témat slouží k první základní orientaci zákazníka při tvorbě určitého vzdělávacího modulu pro manažery a zaměstnance. Každé z…
Seznam vzdělávacích témat slouží k první základní orientaci zákazníka při tvorbě určitého vzdělávacího modulu pro manažery a zaměstnance. Každé z…
Objasnění problematiky, co je to systém environmentálního managementu = EMS - Zavádění EMS, požadavky na certifikovatelný EMS, fáze budování EMS…
Školení THP a vedení - v rozsahu celkem 10 hodin o problematice z toho : * Základní pojmy a problematika - uplatnění při implementaci ve…
Kurz seznamuje účastníky se základními metodami pracovního hodnocení. Součástí kurzu je praktický nácvik vybraných metod, zejména hodnotících…
Jednotlivé moduly je možno libovolně kombinovat dle individuálních požadavků Vaší společnosti.
Jednotlivé moduly je možno libovolně kombinovat dle individuálních požadavků Vaší společnosti.
Odborná příprava osob odborně způsobilých v oboru požární ochrany a vykonání zkoušky před komisí MV ČR.
Odborná příprava techniků požární ochrany a vykonání zkoušky před komisí MV ČR.
Program určený pro vytipované zájemce o pozice interních lektorů. Zjištění bazálních schopností k trenérské práci. Tématické okruhy: - sebepoznání -…
"Train the Trainers" program pro interní lektory již působících ve firmách. Tématické okruhy: - trénink založený na vlastním poznání (Experience…
Elektronický kurz - elektronický podpis je krátký kurz určený pro širokou veřejnost. Seznamuje se základními principy fungování elektronického…
výběr pracovníků, základní prvky manažerské psychologie, komunikace a společenského vystupování, firemní kultura, psychologie komunikace interní i…
Stanovení cílů a přínosu tréninku Volba metod, didaktických a audiovizuálních pomůcek Základní tréninkové metody a jejich výhody Nácvik…
Organizujeme vzdělávací semináře, školení a obchodní tréninky ve spolupráci s odbornými lektory pro širokou veřejnost i speciálně na konkrétní přání a…
Organizujeme vzdělávací semináře, školení a obchodní tréninky ve spolupráci s odbornými lektory pro širokou veřejnost i speciálně na konkrétní přání a…
Základní tréninkový kurs, který je nezbytný pro každého uchazeče o práci. Dozvíte se o požadavcích na úspěšné kandidáty při přijímacích řízení.…
Výcvik praktického užití ASSESSMENT CENTER pro personalisty a řídící pracovníky. Výsledkem je lepší orientace v potenciálu pracovníků.
Vzdělávání je neustávající lidská potřeba. Ať chceme, nebo nechceme, celý život nás provází proces učení, vyhodnocování zkušeností, anylýza příčin,…
Vzdělávání je neustávající lidská potřeba. Ať chceme, nebo nechceme, celý život nás provází proces učení, vyhodnocování zkušeností, anylýza příčin,…
Získávání lidských zdrojů, přijetí a začlenění pracovníka, rozvoj pracovníka, udržování a zvyšování výkonu
Účastníci * Manažeři a specialisté v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, vedoucí zaměstnanci. Velikost skupiny: max. 16 účastníků. * Po…
Účastníci * Manažeři a specialisté v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, vedoucí zaměstnanci. Velikost skupiny: max. 16 účastníků. * Po…
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou kurzů projektu "Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska". Tento projekt je spolufinancován z prostředků…
Metody práce : Action learning Řízená diskuse Přednáška Manažerské hry Inscenační metody Modelové příklady Creativ learning Případové studie…